Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata.

Wprowadzenie do tematyki transportu miejskiego

Mówi się, że polscy nacjonaliści zbyt mało czasu poświęcają zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem miasta i życiem jego mieszkańców. Często zestawia się to z rozległą działalnością lewackich

Telematyka transportu

W latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku został wprowadzony do piśmiennictwa termin „społeczeństwo informacyjne”. Termin ten charakteryzuje społeczeństwo, którego rozwój w dużym stopniu zależy od informacji i jej

Polska polityka historyczna

Wstęp Państwo jako podmiot podległy względem Narodu ma być instytucją, która swoimi działaniami będzie zapewniać wszechstronny rozwój jego członków oraz zabezpieczać ich interesy. Ponadto, jak można