Sprawa Kresów Wschodnich

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz

Edukacja narodowa

Chcąc mówić o Wielkiej Polsce – Polsce silnego Narodu, musimy zwrócić naszą uwagę na to jak ważna jest w wypełnieniu tego dzieła edukacja narodowa. Wszystko co

Złoty, własna waluta przeciw EURO

Krótka historia pieniądza     Według encyklopedii PWN pieniądz jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Pojawił się wraz z rozwojem społecznym, podziałem pracy a także odejściem

Osoba w maseczce medycznej

Koronawirus a kapitalizm

W 1992 roku Francis Fukuyama wydał swój esej „Koniec historii”. Tytuł ten znany jest każdemu, kto zetknął się historiozofią traktującą o historii najnowszej. Fukuyama optuje za