wnętrze katolickiej świątyni

Katolicyzm, a nacjonalizm

W tym temacie jest wiele nieporozumień, uproszczeń i pomyłek. Obecnie zwykle wyrażana jest opinia, że nie można pogodzić nacjonalizmu z katolicyzmem i odwrotnie. Równocześnie brakuje dogłębnej

Myśl społeczna Prymasa Tysiąclecia

Osoby Prymasa Stefana Wyszyńskiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Większość z nas kojarzy go jednak tylko i wyłącznie z działalnością w okresie PRL-u, z kierowaniem polskim

Europa Środkowo-Wschodnia w Idei NR

Punkt 12 Deklaracji Ideowej Obozu Narodowo-Radykalnego brzmi: „Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia

Polscy prekariusze, łączcie się!

Określenie „prekariat” po raz pierwszy pojawiło się w latach 80. XX wieku, używane było przez francuskich socjologów. Pojęcie wywodzi się z języka francuskiego i jest połączeniem