dwa chuje 3

Marsz KOD-u i opozycji “Jeste?my i b?dziemy w Europie”
combined