Perfekcyjny nacjonalizm

Istnieje grupa społeczna, która jest powiązana pewnymi cechami osobowości. Ci ludzie są niezwykle różnorodni, pracują w różnych miejscach i zawodach, pochodzą z różnych stron i warstw

O duchowości w życiu człowieka

W XXI wieku ludzkość potrafi już rozbrajać skomplikowane mechanizmy uzależnień i leczyć różne szkody somatyczne, czyli takie związane z ciałem u alkoholików. Jednak wielu psychoterapeutów zgadza

Naród w filozofii Prymasa S. Wyszyńskiego

Filozoficzna i teologiczna refleksja nad problematyką narodu posiada w Polsce bogatą tradycję. Podejmowali ją bowiem już w XIX wieku Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid, August Cieszkowski czy