Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata.

Wprowadzenie do tematyki transportu miejskiego

Mówi się, że polscy nacjonaliści zbyt mało czasu poświęcają zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem miasta i życiem jego mieszkańców. Często zestawia się to z rozległą działalnością lewackich

Telematyka transportu

W latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku został wprowadzony do piśmiennictwa termin „społeczeństwo informacyjne”. Termin ten charakteryzuje społeczeństwo, którego rozwój w dużym stopniu zależy od informacji i jej

Polska polityka historyczna

Wstęp Państwo jako podmiot podległy względem Narodu ma być instytucją, która swoimi działaniami będzie zapewniać wszechstronny rozwój jego członków oraz zabezpieczać ich interesy. Ponadto, jak można

Czy sztuka ma granice?

Co jakiś czas w opinii publicznej pojawia się dyskurs na temat roli sztuki w społeczeństwie. Znam wielu zwolenników poglądu, iż kultura musi nas szokować, a artysta