Gospodarka w służbie całego Narodu

Celem narodowo-radykalnej polityki społeczno-gospodarczej będzie przede wszystkim wypracowanie sprawiedliwego konsensusu pozwalającego na realizację interesów całego Narodu. Wszelkie działania społeczno-gospodarcze będą ukierunkowane tak, by zabezpieczały zarówno interesy