Archiwum

Narodowy Horyzont nr 5

Sprawa Kresów Wschodnich

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Polscy prekariusze, łączcie się!

Określenie „prekariat” po raz pierwszy pojawiło się w latach 80. XX wieku, używane było przez francuskich socjologów. Pojęcie wywodzi się z języka francuskiego i jest połączeniem słowa précaire- „niepewny” oraz

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Kultura Instagrama

Bez wątpienia świat social mediów jest obecnie częścią popkultury – to on kreuje modę oraz generuje zyski. Każda marka chce zaistnieć na portalach społecznościowych, aby szukać potencjalnych klientów. Sytuacja, z

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

O autorytecie

Pojęcie „autorytetu” uchodzi za jedno z najważniejszych w dyskursie naukowym, a jednocześnie okazuje się ono niezwykle trudne do badania i jednoznacznego zdefiniowania. Sam fenomen autorytetu jest zaś ogromnie ciekawym zjawiskiem

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Edukacja narodowa

Chcąc mówić o Wielkiej Polsce – Polsce silnego Narodu, musimy zwrócić naszą uwagę na to jak ważna jest w wypełnieniu tego dzieła edukacja narodowa. Wszystko co chcemy osiągnąć w przyszłości

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Złoty, własna waluta przeciw EURO

Krótka historia pieniądza     Według encyklopedii PWN pieniądz jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Pojawił się wraz z rozwojem społecznym, podziałem pracy a także odejściem od gospodarki naturalnej i

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Kolorowe Ptaki

Na ulicach polskich miast, a śmiem twierdzić, że także na ulicach miast innych krajów przybywa coraz więcej tęczowej młodzieży. Dla nas – nacjonalistów, jest to zjawisko zgoła przerażające, ponieważ dostrzegamy

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Esencja Męskości

Mąż winien być wychowany ku wojnie, zaś niewiasta ku wytchnieniu wojownika Friedrich Nietzsche Komentowana już przez nas wcześniej wypowiedź doradcy ministra edukacji Pawła Skrzydlewskiego o wychowaniu dziewcząt do cnót niewieścich

Czytaj dalej >>
Fragment słownika z podświetlonym hasłem 'liberal democrat'
Narodowy Horyzont nr 5

Wrogowie współczesnych nacjonalistów

Na pewno każdy z Nas zastanawia się czasem, kto tak naprawdę jest naszym wrogiem. Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie w dużym uproszczeniu, rzekłbym, że największych wrogów współczesnego nacjonalizmu należy

Czytaj dalej >>

Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata. Władca Polski – Mieszko

Czytaj dalej >>

Telematyka transportu

W latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku został wprowadzony do piśmiennictwa termin „społeczeństwo informacyjne”. Termin ten charakteryzuje społeczeństwo, którego rozwój w dużym stopniu zależy od informacji i jej wykorzystania, a nowe technologie

Czytaj dalej >>

Polska polityka historyczna

Wstęp Państwo jako podmiot podległy względem Narodu ma być instytucją, która swoimi działaniami będzie zapewniać wszechstronny rozwój jego członków oraz zabezpieczać ich interesy. Ponadto, jak można przeczytać we współczesnej deklaracji

Czytaj dalej >>

Czy sztuka ma granice?

Co jakiś czas w opinii publicznej pojawia się dyskurs na temat roli sztuki w społeczeństwie. Znam wielu zwolenników poglądu, iż kultura musi nas szokować, a artysta nie powinien mieć żadnych

Czytaj dalej >>

Perfekcyjny nacjonalizm

Istnieje grupa społeczna, która jest powiązana pewnymi cechami osobowości. Ci ludzie są niezwykle różnorodni, pracują w różnych miejscach i zawodach, pochodzą z różnych stron i warstw społecznych, a jednak ich

Czytaj dalej >>