Archiwum

Nasze ulice, ich mieszkania

Dach nad głową stanowi niewątpliwie jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jak wszyscy musimy jeść, pić i mieć w co się ubrać, tak też koniecznością jest miejsce pozwalające na sen, odpoczynek

Czytaj dalej >>
wnętrze katolickiej świątyni
Narodowy Horyzont nr 6

Katolicyzm, a nacjonalizm

W tym temacie jest wiele nieporozumień, uproszczeń i pomyłek. Obecnie zwykle wyrażana jest opinia, że nie można pogodzić nacjonalizmu z katolicyzmem i odwrotnie. Równocześnie brakuje dogłębnej analizy tematu, choć od

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 6

Myśl społeczna Prymasa Tysiąclecia

Osoby Prymasa Stefana Wyszyńskiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Większość z nas kojarzy go jednak tylko i wyłącznie z działalnością w okresie PRL-u, z kierowaniem polskim Kościołem w reżimie komunistycznym.

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 6

Patologizacja rynku pracy w Polsce

W Polsce, zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, na dzień 30 czerwca 2021 roku przebywało 1,1 miliona imigrantów zarobkowych, co w przypadku ogólnej liczby 16,6 miliona zatrudnionych jest liczbą zatrważającą. Biorąc

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 6

Gdzie wspólnotą, a gdzie indywidualnie?

W środowisku narodowym czasem zbyt rzadko podejmowane są kwestie usposobienia człowieka wobec otaczającego nas świata i rzeczywistości. Łatwo jest nam dostrzegać zagrożenia czekające na współczesne narody, zwłaszcza nasz własny, jednak

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 6

Europa Środkowo-Wschodnia w Idei NR

Punkt 12 Deklaracji Ideowej Obozu Narodowo-Radykalnego brzmi: „Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Sprawa Kresów Wschodnich

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Polscy prekariusze, łączcie się!

Określenie „prekariat” po raz pierwszy pojawiło się w latach 80. XX wieku, używane było przez francuskich socjologów. Pojęcie wywodzi się z języka francuskiego i jest połączeniem słowa précaire- „niepewny” oraz

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Kultura Instagrama

Bez wątpienia świat social mediów jest obecnie częścią popkultury – to on kreuje modę oraz generuje zyski. Każda marka chce zaistnieć na portalach społecznościowych, aby szukać potencjalnych klientów. Sytuacja, z

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

O autorytecie

Pojęcie „autorytetu” uchodzi za jedno z najważniejszych w dyskursie naukowym, a jednocześnie okazuje się ono niezwykle trudne do badania i jednoznacznego zdefiniowania. Sam fenomen autorytetu jest zaś ogromnie ciekawym zjawiskiem

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Edukacja narodowa

Chcąc mówić o Wielkiej Polsce – Polsce silnego Narodu, musimy zwrócić naszą uwagę na to jak ważna jest w wypełnieniu tego dzieła edukacja narodowa. Wszystko co chcemy osiągnąć w przyszłości

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Złoty, własna waluta przeciw EURO

Krótka historia pieniądza     Według encyklopedii PWN pieniądz jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Pojawił się wraz z rozwojem społecznym, podziałem pracy a także odejściem od gospodarki naturalnej i

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Kolorowe Ptaki

Na ulicach polskich miast, a śmiem twierdzić, że także na ulicach miast innych krajów przybywa coraz więcej tęczowej młodzieży. Dla nas – nacjonalistów, jest to zjawisko zgoła przerażające, ponieważ dostrzegamy

Czytaj dalej >>
Narodowy Horyzont nr 5

Esencja Męskości

Mąż winien być wychowany ku wojnie, zaś niewiasta ku wytchnieniu wojownika Friedrich Nietzsche Komentowana już przez nas wcześniej wypowiedź doradcy ministra edukacji Pawła Skrzydlewskiego o wychowaniu dziewcząt do cnót niewieścich

Czytaj dalej >>