Laboratorium Idei

Polityka i społeczeństwo

prof. Bogumił Grott: Człowiek, wychowanie i kultura w programie falangi

„Ogólnie środowisko to widziało w społeczeństwie polskim przede wszystkim bierność i kłótliwość jako cechy dominujące, sugerowało więc konieczność osiągnięcia jedności w dziedzinie religijnej, moralnej, społecznej i politycznej. Dodatkowo podnoszono i podkreślano istnienie ogromnych dysproporcji między postulowanymi przez grupę celami a stanem rzeczy w ówczesnej Polsce. Wychodząc z takich przesłanek, Falanga zamierzała stworzyć w kwestii wychowania nową jakościowo koncepcję opartą na własnym narodowo-radykalnym światopoglądzie.”- prof. Bogumił Grott, „CZŁOWIEK, WYCHOWANIE I KULTURA W PROGRAMIE FALANGI”

Kwasieborski Wytyczne ideowe…, s. 19

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu