Laboratorium Idei

Kulturalnie

Polityka i społeczeństwo

Historia

Nowoczesna Obrona Terytorialna

W związku ze wzrostem zagrożenia militarnego, będącego skutkiem konfliktów zbrojnych i coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej, Polska staje przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim w obecnych czasach jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim obywatelom. Oprócz rozbudowy armii i wymiany lub modernizacji sprzętu wojskowego, ważnym komponentem systemu obronnego kraju jest niewątpliwie obrona terytorialna.

Śmiało można stwierdzić, że temat obronności i wojsk obrony terytorialnej stał się w Polsce przedmiotem dyskusji publicznej na skutek działań wojennych, które prowadzone są na terenie Ukrainy od kwietnia 2014 roku. W wyniku tego konfliktu nastąpił wzrost zainteresowania wojskowością oraz dynamiczny rozrost organizacji paramilitarnych. Doszło nawet do zawiązania Federacji Organizacji Proobronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Z pewnością jest to reakcja bardzo pozytywna, ponieważ w tym wypadku można stwierdzić, że próbujemy być „mądrzy przed szkodą”. Jednak w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, zmuszeni jesteśmy do wypracowania konkretnej koncepcji nowoczesnej obrony terytorialnej (NOT), dostosowanej do współczesnego pola walki. Dlatego chciałbym na łamach tego kwartalnika rozpocząć dyskusję nad możliwymi formami funkcjonowania NOT w Polsce. Na wstępie warto przeprowadzić analizę służącą zbadaniu współczesnego pola walki oraz możliwych kierunków zagrożeń dla naszego kraju.

Współczesne konflikty. Nowoczesna taktyka partyzancka

Do utworzenia nowoczesnej obrony terytorialnej niezbędna jest analiza współczesnych konfliktów zbrojnych, które niewątpliwie różnią się w swym ogólnym kształcie od tych, które rozgrywały się na świecie jeszcze 80, 50 a nawet 30 lat temu. Dopiero na podstawie weryfikacji i uzyskania pewnego obrazu dzisiejszego pola bitwy możemy przystąpić do nakreślenia koncepcji nowoczesnej obrony terytorialnej, która w sposób skuteczny mogłaby stanowić faktyczne zagrożenie dla potencjalnego agresora. Do swoistego remanentu wspomnianego zagadnienia posłużą wojny z ostatnich kilkunastu lat, tj. wojna w Afganistanie, w Iraku i na Ukrainie.


Dalsza część dostępna w nr 1 Narodowego Horyzontu