Laboratorium Idei

Kulturalnie

Polityka i społeczeństwo

Historia

Marcin Murzyn: Wybrane przykłady zagrożeń związanych z ideologią liberalno-lewicową

„Przykłady problemów, o których wspomnieliśmy na wstępie, zdają się być zaledwie jednymi z nielicznych bolączek świata euroatlantyckiego, w tym Polski. Można postawić tezę, że stanowią one pokłosie rozprzestrzeniającej się coraz bardziej i zakażającej umysły ludzkie ideologii liberalno-lewicowej. Liberalizm, głosząc potrzebę autoekspresji jednostki, która winna być nieskrępowana ograniczeniami obiektywnych norm moralnych, prowadzi do kulturowo-obyczajowego upadku. Ten społeczny liberalizm, podszyty relatywizmem kulturowo-moralnym, uzupełniany jest liberalizmem gospodarczym, wedle którego kwestie ekonomiczne regulować ma „niewidzialna ręka rynku”1, okazująca się częstokroć w konsekwencji ręką złodzieja. Utyskując na obniżenie się jakości życia, zasygnalizowany na wstępie zanik tradycyjnych wspólnot czy powszechnie dostrzeganą niechęć między ludźmi, którzy traktują siebie nieufnie i z wrogością, nie zdajemy sobie niekiedy sprawy, jakie są źródła tych, odbieranych jako negatywne, zjawisk.”

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu

1 K. Dziubka, „Liberalizm”, [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Atla 2, Wrocław 1995, s. 188-191.