Laboratorium Idei

Kulturalnie

Polityka i społeczeństwo

Historia

Daniel Marceli: Rodzina – nasz największy obowiązek

Silna rodzina jest fundamentem silnego narodu, gdyż to rodzina jest podstawową jednostką tworzącą naród. Dlaczego tak jest? Ponieważ, jak słusznie zauważył Prymas Wyszyński: rodzina jest podstawową i najbardziej trwałą komórką społeczną. Rozszerzeniem tej teorii jest stwierdzenie, że zaawansowaną i bardziej rozbudowaną formą, zbudowaną z tych podstawowych komórek jakimi są rodziny jest naród. W skrócie naród to rodzina rodzin.”-Daniel Marceli,  „Rodzina – nasz największy obowiązek”

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu