Laboratorium Idei

Kulturalnie

Polityka i społeczeństwo

Historia

Adam Seweryn: Rozważania o ustroju narodowo-radykalnym

„(…) Dogłębnie analizując to zagadnienie doszedłem do wniosku, że totalitaryzm nie musi opierać się o struktury monopartyjno-państwowe, jak miało to miejsce w wypadku komunizmu i hitleryzmu. W obecnym świecie kompetencje państw narodowych są coraz częściej cedowane na innego typu podmioty polityki: ponadnarodowe organizacje, korporacje, instytucje finansowe, koncerny, a także zdaniem niektórych – nieformalne środowiska, które chociaż nie posiadają osobowości prawnej, to w zakulisowy sposób, wykorzystując m.in. nacisk ekonomiczny wpływają na najważniejsze decyzje polityczne na szczeblu państwowym i ponadnarodowym. Określiłbym liberalną demokrację, jako totalitaryzm w białych rękawiczkach. Choć demoliberalne reżimy nie zrezygnowały całkowicie ze stosowania przemocy, o czym napiszę w dalszym ciągu artykułu, to podstawą władzy jest tutaj manipulacja i wyzysk ekonomiczny.”-Adam Seweryn, „Rozważania o ustroju narodowo-radykalnym”

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu