Adam Seweryn: Rozważania o ustroju narodowo-radykalnym

„(…) Dogłębnie analizując to zagadnienie doszedłem do wniosku, że totalitaryzm nie musi opierać się o struktury monopartyjno-państwowe, jak miało to miejsce w wypadku komunizmu i hitleryzmu. W obecnym świecie kompetencje państw narodowych są coraz częściej cedowane na innego typu podmioty polityki: ponadnarodowe organizacje, korporacje, instytucje finansowe, koncerny, a także zdaniem niektórych – nieformalne środowiska, które chociaż nie posiadają osobowości prawnej, to w zakulisowy sposób, wykorzystując m.in. nacisk ekonomiczny wpływają na najważniejsze decyzje polityczne na szczeblu państwowym i ponadnarodowym. Określiłbym liberalną demokrację, jako totalitaryzm w białych rękawiczkach. Choć demoliberalne reżimy nie zrezygnowały całkowicie ze stosowania przemocy, o czym napiszę w dalszym ciągu artykułu, to podstawą władzy jest tutaj manipulacja i wyzysk ekonomiczny.”-Adam Seweryn, „Rozważania o ustroju narodowo-radykalnym”

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu

Marcin Murzyn: Wybrane przykłady zagrożeń związanych z ideologią liberalno-lewicową

„Przykłady problemów, o których wspomnieliśmy na wstępie, zdają się być zaledwie jednymi z nielicznych bolączek świata euroatlantyckiego, w tym Polski. Można postawić tezę, że stanowią one pokłosie rozprzestrzeniającej się coraz bardziej i zakażającej umysły ludzkie ideologii liberalno-lewicowej. Liberalizm, głosząc potrzebę autoekspresji jednostki, która winna być nieskrępowana ograniczeniami obiektywnych norm moralnych, prowadzi do kulturowo-obyczajowego upadku. Ten społeczny liberalizm, podszyty relatywizmem kulturowo-moralnym, uzupełniany jest liberalizmem gospodarczym, wedle którego kwestie ekonomiczne regulować ma „niewidzialna ręka rynku”1, okazująca się częstokroć w konsekwencji ręką złodzieja. Utyskując na obniżenie się jakości życia, zasygnalizowany na wstępie zanik tradycyjnych wspólnot czy powszechnie dostrzeganą niechęć między ludźmi, którzy traktują siebie nieufnie i z wrogością, nie zdajemy sobie niekiedy sprawy, jakie są źródła tych, odbieranych jako negatywne, zjawisk.”

————————————————————————————————————-

Dalsza część dostępna w nr 2 Narodowego Horyzontu

1 K. Dziubka, „Liberalizm”, [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Atla 2, Wrocław 1995, s. 188-191.

II numer „Narodowego Horyzontu”

Przedstawiamy Państwu drugi numer naszego czasopisma.

Będziemy również, podobnie jak miało to miejsce przy pierwszym numerze, zamieszczać fragmenty artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy do zakupu „Narodowego Horyzontu”:

 

 

Jesteśmy również na Twitterze:

 

Energetyka część I

Energetyka jest jedną ze strategicznych dziedzin gospodarki każdego kraju, fundamentem jego bezpieczeństwa a także gwarantem ekonomicznego i społecznego rozwoju. Nie może dziwić, zatem ogromne zainteresowanie tym tematem polityków, prasy oraz opinii publicznej na całym świecie.

Ten artykuł rozpoczyna cykl kilku artykułów traktujących o polskim sektorze energetycznym. W pierwszej części został przestawiony zarys historii rozwoju energetyki w naszym kraju od końca XIX wieku do czasów najnowszych. (więcej…)

Nowoczesna Obrona Terytorialna

W związku ze wzrostem zagrożenia militarnego, będącego skutkiem konfliktów zbrojnych i coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej, Polska staje przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim w obecnych czasach jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim obywatelom. Oprócz rozbudowy armii i wymiany lub modernizacji sprzętu wojskowego, ważnym komponentem systemu obronnego kraju jest niewątpliwie obrona terytorialna.

Śmiało można stwierdzić, że temat obronności i wojsk obrony terytorialnej stał się w Polsce przedmiotem dyskusji publicznej na skutek działań wojennych, które prowadzone są na terenie Ukrainy od kwietnia 2014 roku. W wyniku tego konfliktu nastąpił wzrost zainteresowania wojskowością oraz dynamiczny rozrost organizacji paramilitarnych. Doszło nawet do zawiązania Federacji Organizacji Proobronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Z pewnością jest to reakcja bardzo pozytywna, ponieważ w tym wypadku można stwierdzić, że próbujemy być „mądrzy przed szkodą”. Jednak w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, zmuszeni jesteśmy do wypracowania konkretnej koncepcji nowoczesnej obrony terytorialnej (NOT), dostosowanej do współczesnego pola walki. Dlatego chciałbym na łamach tego kwartalnika rozpocząć dyskusję nad możliwymi formami funkcjonowania NOT w Polsce. Na wstępie warto przeprowadzić analizę służącą zbadaniu współczesnego pola walki oraz możliwych kierunków zagrożeń dla naszego kraju. (więcej…)